Ενεργειακή απόδοση κτηρίων: επικαιροποιείται η νομοθεσία

Ενεργειακή απόδοση κτηρίων: επικαιροποιείται η νομοθεσία

Στη σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Συντονισµού για την επικαιροποίηση της εθνικής νοµοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων προχώρησε χθες το ΥΠΕΝ με απόφασήτου.

Σκοπός της ως άνω Επιτροπής είναι η επικαιροποίηση της εθνικής νοµοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και, κατά προτεραιότητα:

− ο προσδιορισµός των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων ελάχιστων απαιτήσεωνενεργειακής απόδοσης κτιρίων και δοµικών στοιχείων (άρθρο 5 της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ και του ν.4122/2013),

− η αναθεώρηση των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης (άρθρο 3 της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ και άρθρο 4 του ν.4122/2013) και

− η κατάρτιση εθνικού σχεδίου αύξησης του αριθµού των κτιρίων µε σχεδόν µηδενική κατανάλωση ενέργειας (άρθρο 9 της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ και του Ν.4122/2013).

Έργο της Επιτροπής είναι η διατύπωση εισήγησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά µε:


3.1 τον καθορισµό των κτιρίων αναφοράς (τυπικών κτιρίων) του παραρτήµατος III της οδηγίας 2010/31/ΕΕ


3.2 τα µέτρα ενεργειακής απόδοσης του παραρτήµατος III της οδηγίας 2010/31/ΕΕ, που πρέπει να εκτιµώνται για τα κτίρια αναφοράς µε στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων


3.3 τα βέλτιστα από πλευράς κόστους επίπεδα ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και δοµικών στοιχείων


3.4 την αναθεώρηση της µεθοδολογίας υπολογισµού και των ελάχιστων απαιτήσεων για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων, όπως αυτές καθορίζονται µε τον Κανονισµό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και εξειδικεύονται µε τις Τεχνικές Οδηγίες του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΤΟΤΕΕ),


3.5 τον πρακτικό ορισµό των κτιρίων µε σχεδόν µηδενική κατανάλωση ενέργειας


3.6 το εθνικό σχέδιο για την αύξηση των κτιρίων µε σχεδόν µηδενική κατανάλωση ενέργειας


3.7 την τροποποίηση του Ν.4122/2013 και των εκδιδόµενων κατ” εξουσιοδότηση αυτού διοικητικών πράξεων.

Κατηγορία: Ενημερώσεις
Tags:

Είστε Επαγγελματίας ;

Zητήστε Μας Προσφορά
Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του ergo-center.gr και για την βελτίωση της online εμπειρία σας.
Επιλέξτε «Αποδοχή» ή «Ρυθμίσεις» για να ορίσετε τις επιλογές σας.